שירותי פונדקאות לזוגות ברחבי העולם

בשנים האחרונות חלה עלייה מתמדת במספר הבקשות לאישור הסכמי פונדקאות בישראל וזאת לצד עלייה מתמדת במספר הפונים לשירותי פונדקאות מחוץ לישראל. במאמר, שלפניכם תוכלו למצוא מידע מורחב אודות שירותי פונדקאות לזוגות בארץ ובעולם.

חוק הפונדקאות בישראל

בשנת 1996 חוקק בישראל חוק הסכמים לנשיאת עוברים במסגרתו הוגדרו התנאים לעריכת הסכם פונדקאות בין ההורים המיועדים לבין האם הפונדקאית. על פי סעיפי החוק, הליך פונדקאות בישראל יתאפשר במידה ומבקשי ההליך עומדים בתנאי החוק הכוללים בין היתר את התנאים הבאים:

  • ההורים המיועדים הינם בני זוג (גבר ואישה בלבד) בגירים ותושבי ישראל
  • האם הפונדקאית הינה תושבת ישראל בגירה שאינה נשואה וגילה אינו פוחת מ-22 ואינו עולה על 38. כמו כן, החוק אוסר על האם הפונדקאית להיות בעלת קרבה משפחתית לאחד מההורים המיועדים
  • האם הפונדקאית הינה בת דתה של האם המיועדת, וזאת למעט מקרים בהם כל הצדדים להליך הפונדקאות הינם לא יהודים
  • בישראל מותרת אך ורק פונדקאות מלאה במסגרתה הזרע של האב המיועד הוא זה המשמש להפריה חוץ גופית והביצית אינה של האם הפונדקאית
  • הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים (וועדה מקצועית המורכבת מאנשי דת, רופאים ומשפטנים) עיינה בהסכם הנערך בכתב בין ההורים המיועדים לאם הפונדקאית ובחנה כי המעורבים בהליך הפונדקאות עומדים בכל התנאים הנדרשים על פי חוק.

שירותי פונדקאות

הליכי פונדקאות מחוץ לישראל

התנאים הנוקשים על פיהם הליכי הפונדקאות מתאפשרים בישראל, הובילו לעלייה מתמדת בשנים האחרונות במספר הפונים לשירותי פונדקאות מחוץ לישראל. חלק גדול מהפונים לשירותי פונדקאות מחוץ לישראל הינם נשים וגברים המנועים מקיום ההליך בארץ, לרבות, גברים ונשים יחידים, זוגות חד מיניים ובני זוג המתקשים למצוא אם פונדקאית בישראל.

על פי החוק המונהג במדינת ישראל, הורים המסתייעים בשירותי פונדקאות מחוץ לישראל, נדרשים להגיש תביעה להצהרה על הורות בבית המשפט לענייני משפחה ובמסגרתה הם מחויבים בקיומה של בדיקת רקמות שביכולתה להוכיח התאמה גנטית בין ההורים ליילוד. ללא קיומה של בדיקה זו וללא הגשת ההצרה על הורות, לא תתאפשר כניסה של היילוד לשטח המדינה.

שירותי פונדקאות לזוגות מסביב לעולם, בין אם מדובר בזוגות חד מיניים ובין אם מדובר בבני זוג (גבר ואישה) שאינם רשאים להליך במדינת ישראל, מתאפשרים כיום במספר מדינות בהן נחקקו חוקים שונים המסדירים את תהליך הפונדקאות. חלק מהמדינות מתירים שירותי פונדקאות בתשלום, לרבות, הודו, אוקראינה, גיאורגיה, תאילנד, רוסיה ומספר מדינות בארצות הברית. במדינות אלו פועלים גופים מקצועיים (סוכנויות פונדקאות) המסייעים למבקשי ההליך להביא ילדים לעולם ולממש את זכותם להורות. גופים מקצועיים אלו למעשה מתווכים בין ההורה או ההורים המיועדים (זוגות המתקשים להביא ילדים לעולם, זוגות חד מיניים, גברים ונשים יחידים) לבין האם הנושאת (הפונדקאית) ומלווים את ההליך על כל היבטיו המשפטיים, הרפואיים והלוגיסטיים.

העלות בגין שירותי פונדקאות לזוגות מסביב לעולם נקבעת בהתאם לשלושה מרכיבים עיקריים:

  1. עלויות קבועות -תשלום לאם הפונדקאית, תשלום לתורמת הביצית, תשלום למרכז הרפואי, תשלום בגין ביצוע בדיקות גנטיות ורפואיות להורים המיועדים ולאם הפונדקאית, עמלות שירות לסוכנות הפונדקאות, תשלום שכר טרחת עורך דין בישראל ובמדינה בה מתנהל ההליך, ביטוח חיים ועוד.
  2. עלויות משתנות: עלויות הטיסה, השהות והלינה במדינת היעד בה מתקיים ההליך, לרבות, תשלום עבור לינת הפונדקאית ותורמת הביצית
  3. עלויות אופציונאליות: עלויות ביטוח, תוספת תשלום עבור היריון תאומים, ניתוח קיסרי ועוד.

אומנם מדובר בעלויות נוספות אך אלו עלויות אשר לבטח יחסכו לכם משאבים יקרים אחרים ויוכלו למקסם את סיכוייכם לצליחת התהליך.