מחלות המטופלות בתאי גזע

לתאי הגזע היכולת להתמיין לכל מרכיבי מערכת הדם. תאי הגזע מצויים אצל כל אחד בכל גיל. שלושת מקורות תאי הגזע בהם עושה הרפואה שעמוש שגרתי:

1                     תרומת מוח עצם של אדם בוגר.

2                     מערכת הדם הפריפראלית.

3                     דם טבורי.

 

כאשר נדרשת השתלת תאי גזע, יחליט הרופא המשתיל איזה מקור הוא המתאים ביותר מושתל.
ההחלטה תלוייה במספר פרמטרים, לרבות ומבלי למעט: מידת ההתאמה בין התורם למושתל, המהירות הצפוייה של קליטת השתל ומשך הזמן העומד למושתל למציאת תורם מתאים.

 

למידע עדכני אודות הריפוי באמצעות תאי גזע לחצו כאן


הקטגוריות של המחלות להלן:

* בטיפול שגרתי.
* בניסויים קליניים.
* בטיפול ניסיוני בבני אדם.


למחלות והטיפולים בעברית לחצו
כאן.

Categories below:

 • Standard Therapies
 • Therapies in Clinical Trials
 • Experimental Treatments

טיפולים שגרתיים

מחלות בהן השתלות תאי גזע המטופואטיים (דמיים, של מערכת הדם) –  HSCT, הן טיפול שגרתי, כאשר לחלק מהמחלות הן הטיפול היחידי ובמחלות אחרות הן משמשות רק כאשר טיפולים אחרים כשלו, או שהטיפול מאד אגרסיבי

ברוב המחלות שבהן טיפול ה- HSCT הינו שגרתי, הן הפרעות הקשורות למחלות המטולוגיות (ראה תרשים המצ"ב), בטווח של בין תאי גזע במח העצם ועד לסוגי תאי דם אדומים ספציפיים.

בארה"ב רוב ספקי ביטוח הבריאות משלמים עבור השתלות תאי גזע רק אם מדובר ב"טיפול שגרתי" המתאים לאבחנת החולה.

לדוגמא, מצ"ב קישור למדיניות הקלינית של Aetha אחד מספקי ביטוח הבריאות הגדולים בארה"ב הנוגע להשתלות תאי גזע. יש לשים לב שהם מכסים הוצאות שונות בנוגע לאחסון ומחקר של דם מחבל הטבור, באם יש צורך בהשתלה לקרוב משפחה של היילוד.

Standard Therapies

These are diseases for which Hematopoietic Stem Cell Transplants (HSCT) are a standard treatment. For some diseases they are the only therapy, and in other diseases they are only employed when front-line therapies have failed or the disease is very aggressive. Most of the diseases for which HSCT is a standard treatment are disorders of blood cell lineage (see figure below), ranging from the stem cells in the bone marrow down to specific cell types in the blood.  In the United States, most health insurance providers will only pay for a stem cell transplant if it is a "standard therapy" for the patient's diagnosis.

Recommended Resources:

Cancer.gov National Cancer Institute database on cancer
www.acor.org Association of Cancer Online Resources is a clearinghouse for both medical information and patient support groups
www.oncolink.com Oncolink is one of the best cancer guides on the internet; it is produced by the University of Pennsylvania

 

Leukemias
(Leukemia is a cancer of the blood immune system, whose cells are called leukocytes or white cells)

Acute Leukemia

 • Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)
 • Acute Myelogenous Leukemia (AML)
 • Acute Biphenotypic Leukemia
 • Acute Undifferentiated Leukemia

Chronic Leukemia

 • Chronic Myelogenous Leukemia (CML)
 • Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)
 • Juvenile Chronic Myelogenous Leukemia (JCML)
 • Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML)


Myelodysplastic Syndromes

( Myelodysplasia is sometimes called pre-leukemia)

 • Refractory Anemia (RA)
 • Refractory Anemia with Ringed Sideroblasts (RARS)
 • Refractory Anemia with Excess Blasts (RAEB)
 • Refractory Anemia with Excess Blasts in Transformation (RAEB-T)
 • Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML)


Lymphomas

( Lymphoma is a cancer of the leukocytes that circulate in the blood and lymph vessels)


Inherited Red Cell (Erythrocyte) Abnormalities

(Red cells contain hemoglobin and carry oxygen to the body)

Other Disorders of Blood Cell Proliferation

Anemias (Anemias are deficiencies or malformations of red cells)

 

Inherited Platelet Abnormalities (Platelets are small blood cells

needed for clotting)

 

Myeloproliferative Disorders

 • Acute Myelofibrosis
 • Agnogenic Myeloid Metaplasia (Myelofibrosis)
 • Polycythemia Vera
 • Essential Thrombocythemia

 

Inherited Immune System Disorders –

Severe Combined Immunodeficiency (SCID)

 • SCID with Adenosine Deaminase Deficiency (ADA-SCID)
 • SCID which is X-linked
 • SCID with absence of T & B Cells
 • SCID with absence of T Cells, Normal B Cells
 • Omenn Syndrome

 

Inherited Immune System Disorders – Neutropenias

 

Inherited Immune System Disorders – Other

 

Phagocyte Disorders ( Phagocytes are immune system cells

that can engulf and kill foreign organisms)


Cancers in the bone marrow (Plasma Cell Disorders)


Other cancers
(Not originating in the blood system)

מחלות בניסויים קליניים

אלו הן מחלות בהן טיפול בתאי גזע הוכיח עצמו כיעיל, אך עדיין לא מיושם כטיפול שגרתי.

 

בחלק ממחלות אלו, השתלות תאי גזע רק מאטות את התקדמות המחלה, אך לא מספקות מזור.

 

במחלות אחרות, טיפול תאי גזע יכול להשפיע על ההחלמה, אבל המינון האופטימאלי ושימוש בתאי הגזע נמצא עדיין במחקר.

 

בארה"ב חולים עם האבחנות הללו יכולים רק לקבל טיפול בתאי גזע, אם הם משתתפים במחקר הקליני.

 

Therapies in Clinical Trials

These are diseases for which stem cell treatments have been shown beneficial, but have not been adopted as standard therapy. For some of these diseases, stem cell transplants only slow the progression of the disease, but do not produce a cure. For other diseases, stem cell treatments may effect a cure, but the optimum dosage and usage of the stem cells is still under investigation. In the United States, patients with these diagnoses can usually only get access to a stem cell treatments if they are enrolled in a clinical trial. Patients seeking a trial for their situation should consult the first resource below, ClinicalTrials.gov.

Recommended Resources:

ClinicalTrials.gov NIH National Library of Medicine central resource for information about clinical trials.  Search for a trial that is enrolling patients for a specific condition.  Unfortunately, many clinical trials are not incuded in this list.
www.marrow.org National Marrow Donor Program (NMDP) has a Patient Resources page on learning about clinical trials which apply stem cell transplants.
www.ninds.nih.gov National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) offers an index covering a long list of neurological diseases.
www.rarediseases.org National Organization for Rare Disorders (NORD) has compiled an index of rare diseases, which includes alternate disease names and disorder subdivisions.

 

Auto-Immune Diseases

Transplants for Inherited Disorders effecting the Immune System & Other Organs


Transplants for Inherited Metabolic Disorders

Mucopolysaccharidoses (MPS) Storage Diseases

 • Mucopolysaccharidoses (MPS)
 • Hurler's Syndrome (MPS-IH)
 • Scheie Syndrome (MPS-IS)
 • Hunter's Syndrome (MPS-II)
 • Sanfilippo Syndrome (MPS-III)
 • Morquio Syndrome (MPS-IV)
 • Maroteaux-Lamy Syndrome (MPS-VI)
 • Sly Syndrome, Beta-Glucuronidase Deficiency (MPS-VII)
 • Mucolipidosis II (I-cell Disease)

Leukodystrophy Disorders

Lysosomal Storage Diseases

 

Inherited Disorders – Other

 

Transplants for Disorders of Cell Proliferation

Histiocytic Disorders:

 • Familial Erythrophagocytic Lymphohistiocytosis
 • Hemophagocytosis
 • Langerhans Cell Histiocytosis (LCH; formerly called Histiocytosis-X)